Month: January 2017

Các căn tại Phú Quốc Waterfront đã bán hết

Được khởi công cuối tháng 10/2016, giai đoạn 1 Boutique Hotels Phú Quốc Waterfront đã nhận được sự qua...
1901/2017
Chi tiết